Hva er Arbeidsledighet Rate

Arbeidsledighet er en måling som beskriver hvor mange som er ledige ut av den totale arbeidsstyrken. Dette betraktes som et viktig økonomisk problem og viser en sosioøkonomisk status i en økonomi. Arbeidsledigheten kan skyldes hovedsakelig på grunn av langsiktige økonomiske nedgangstider som tilbakegang eller forsinkelser. Den lavere arbeidsledigheten er den ideelle statusen for en økonomi og viser at økonomien vokser og utvikler seg i fremtiden.

Hva er Arbeidsledighet Rate

Arbeidsledigheten er en beregning som måler standarden på en bestemt økonomi. Det er andelen ansettelsesbare personer i et lands arbeidsstyrke som er over 16 år og som enten har mistet jobbene sine eller ikke har søkt jobber i den siste måneden og fortsatt jobber aktivt.

Arbeidsledighet = Antall Arbeidsløse Mennesker / Arbeidsstyrke

Total arbeidsstyrke inneholder alle sysselsatte og arbeidsløse som er villige til å jobbe. En person bør tilfredsstille følgende krav som skal inngå i arbeidsstyrken.

 • Alder 16 år eller eldre
 • Kan være en ansatt eller en selvstendig næringsdrivende
 • Kan ikke være en frivillig
 • Ikke forpliktet til selvbetjening

Det er noen mennesker som ikke inkluderer arbeidskraft. De er;

 • Folk som er under 16 år
 • Heltidsstudenter
 • Motløs arbeidstakere
 • Funksjonshemmede

Ifølge definisjonen av Bureau of Labor Statistics (BLS) er arbeidsløse personer som er:

 • Alder 16 år eller eldre, men ikke jobber
 • Er ikke involvert i noen ansettelse (selv eller på annen måte)
 • Har satt spesiell innsats for å finne en jobb til enhver tid i løpet av de siste fire ukene.
 • Kunne jobbe i de siste fire ukene

Vi kan identifisere sysselsetting og arbeidsledighet befolkning i henhold til over detaljer.

Arbeidsledighet og økonomi

Hvis arbeidsledigheten er høy, viser det at økonomien er underpresterende, eller bruttonasjonalproduktet har falt, og hvis arbeidsledigheten er lav, øker økonomien. Noen ganger kan ledigheten endre seg etter bransjen. Utvidelse av enkelte næringer skaper nye arbeidsplasser. Deretter går arbeidsledigheten i den bransjen ned. Slike som det er få typer arbeidsledighet. De er;

Strukturell arbeidsledighet: oppstår når man bytter markeder eller ny teknologi gjør ferdighetene til enkelte arbeidstakere foreldet.

Friktionsløshet: eksisterer på grunn av den normale omsetningen på arbeidsmarkedet og tiden for å finne nye jobber.

Syklisk arbeidsledighet: skjer når det ikke er nok samlet etterspørsel i økonomien for å gi sysselsetting til alle som ønsker å jobbe.

Sysselsetting er den primære kilden til personlig inntekt for mange mennesker i verden. Det har innvirkning på forbruksutgifter, levestandard og generell økonomisk vekst. Dermed er arbeidsledigheten en god indikator for å måle landets økonomiske tilstand.

Bilde Courtesy: 

"US Arbeidsledighet 1890-2011" Av Peace01234, to poeng lagt til av meg selv - Fil: US Arbeidsledighet 1890-2009.gif (Public Domain) via Commons Wikimedia