Hva var den amerikanske revolusjonen?

Amerikansk Revolusjon: Oversikt

Begrepet den amerikanske revolusjonen markerer en evig historisk æra, ellers kjent som den krigsrevne krigen. Det kan bli omtalt som en verdensklingende politisk kataklysm som skjedde i 1775 og varte til 1783. Det startet mellom Storbritannia og de tretten forente tidligere britiske koloniene på det nordamerikanske kontinentet. Amerikanske revolusjonen besto av en rekke slag utbredt på forskjellige steder i Amerika med den første av serien, kjent som kampene i Lexington og Concord, som forekommer i Lexington og Concord Massachusetts i Amerika. Som forstått av mange var hovedårsaken til krigens begynnelse behovet for frihet fra de britiske styrende i de tretten stater i Nord-Amerika, som på dette tidspunkt var britiske kolonier.

Amerikansk Revolusjon: Tidslinje 

Samlet rundt tjuefem kamper utgjorde den amerikanske revolusjonen. Som nevnt ovenfor brøt det første slaget ut i Lexington og Concord, og deretter fulgte med en rekke andre slag på mange steder i New York, Massachusetts, provinsen Quebec, New Jersey, Pennsylvania, Georgia, South Carolina, North Carolina og Virginia. Bortsett fra kampene, fantes en rekke viktige hendelser som var viktige for de amerikanske politiske anliggender under den amerikanske revolusjonen. Den tidligere amerikanske presidenten, George Washington, overtrådte som den amerikanske hærens slag i slaget ved Bunker Hill i juni 1775. I 1776 skrev Thomas Jefferson forklaringen om uavhengighet og i 1776 ble Virginia-erklæringen om rettigheter publisert. I 1778 samordnet Amerika med Frankrike og dannet den fransk-amerikanske alliansen for å beseire Storbritannia og i 1779 kom også Spania sammen. Signifikant for historien til Amerika, i 1781, overgav de britiske styrkene under Cornwallis til de amerikanske styrkene under Washington i Yorktown . I 1983 ble krigen ferdig med å signere Paris-freden.

Årsaker til den amerikanske revolusjonen

Forståelig var det en rekke årsaker til den amerikanske revolusjonen. Amerikanerne trenger å bli befriet fra den britiske regjeringen og ha uavhengighet som en egen nasjon, var den viktigste årsaken bak den amerikanske revolusjonen. Amerika ønsket å vinne tilbake sine tretten stater som var britiske kolonier på den tiden. For det andre, at den britiske regjeringen ønsket at de amerikanske koloniene skulle betale en betydelig del av deres krigsgjeld fra de franske og indiske krigene og de store mengder skatt som britene samlet fra amerikanerne i form av sukkerhandling, frimerke osv. . var ytterligere to hovedårsaker bak den amerikanske revolusjonen. Videre har amerikanerne behov for å ha rettigheter i egen regjering og lovgivning, også bidratt til utbruddet av revolusjonen.

Resultatene av den amerikanske revolusjonen

Resultatene fra den amerikanske revolusjonen omfatter i hovedsak uavhengighet og suverenitet, og for det andre fikk krigens vinnende økonomisk vekst til Amerika, ettersom den enorme etterspørselen av penger for krigsforsyninger ble avsluttet, og dermed økte økonomien i landet fremover. Landbruket ble forbedret og kvinners status utviklet seg også. Til slutt ble de amerikanske koloniene USA og begynte å bevege seg fremover i verden som en kraftig nasjon.