Økonomi
De nøkkelforskjell mellom tidsserier og paneldata er det tidsserier fokuserer på et enkelt individ med flere tidsintervaller mens paneldata (eller longitudinale data) fokuserer på flere personer med flere tidsintervaller. Vurder...
SBI vs ICICI Ved første øyekast å prøve å sammenligne SBI med ICICI, vil det se ut som å sammenligne en stor gammel mann med en pjokk. Men den raske...
RBI vs SEBI RBI er Indias sentralbank, mens SEBI er India's Securities and Exchange Board. Begge spiller en viktig rolle i den indiske økonomien. RBI er ansvarlig for å opprettholde...
RBI vs SBI Reserve Bank of India (RBI) er landets nasjonale bank. Det ble etablert i 1935 under anbefalingene fra den kongelige kommisjonen for indisk valuta og finans. RBI overtok...
Offentlig sektor Bank i India vs Privat sektor Bank i India Det er en overraskelse at vi i dag snakker om forskjeller mellom offentlige banker og private banker i India....
NBFC vs MFI India er et stort land med en stor befolkning. Banker, til tross for at de har økt sin tilstedeværelse, har visse begrensninger, da de ikke kan åpne...
MIBID vs MIBOR MIBOR står for Mumbai Inter Bank Offered Rate, og tjener samme formål som LIBOR i London City. MIBID er budrenten i forhold til tilbudsprisen. Indisk regjering opprettet...
Maharatna vs Navratna Status for PSE Navratnas tittel ble initiert av Indias regjering i 1997 for å gjenkjenne og sette pris på innsatsene fra offentlige selskaper som gjorde det svært...
Infosys vs Wipro Infosys og Wipro er to av de ledende IT-tjenesteleverandørene i India. Når det gjelder informasjonsteknologi i India, står tre navn ut blant annet Infosys, Wipro og TCS,...
Infosys vs TCS Infosys og TCS er to giganter i IT-bransjen i India. I det siste tiåret har informasjonsteknologi-tjenester vist en eksponentiell vekst i India på grunn av dyktig arbeidskraft...