Hva er forskjellen mellom hypotesen og prediksjonen

De hovedforskjell mellom hypotesen og prediksjon er at hypotesen foreslår en forklaring på noe som allerede har skjedd, mens prediksjonen foreslår noe som kan skje i fremtiden.

Hypotes og prediksjon er to viktige begreper som gir mulige forklaringer til flere forekomster eller fenomener. Som et resultat kan man være i stand til å trekke konklusjoner som bidrar til å formulere nye teorier, noe som kan påvirke fremtidige fremskritt i menneskelige sivilisasjoner. Således er begge disse begrepene vanlige innen vitenskap, forskning og logikk. I tillegg, for å gjøre en prediksjon, bør man ha behov for bevis eller observasjon, mens man kan formulere en hypotese basert på begrenset bevis.

Nøkkelområder dekket

1. Hva er en hypotese
     - Definisjon, funksjoner
2. Hva er en prediksjon
     - Definisjon, funksjoner
3. Hva er forholdet mellom hypotesen og prediksjonen
     - Oversikt over vanlige funksjoner
4. Hva er forskjellen mellom hypotesen og prediksjonen
     - Sammenligning av nøkkelforskjeller

Nøkkelord

Hypotesen, Logikk, Prediksjon, Teorier, Vitenskap

Hva er en hypotese

Per definition refererer en hypotese til en antagelse eller en foreslått forklaring utarbeidet på grunnlag av begrenset bevis som utgangspunkt for videre undersøkelse. Kort sagt er en hypotese en foreslått forklaring på et fenomen. Likevel er dette basert på begrenset bevis, fakta eller informasjon man har basert på de underliggende årsakene til problemet. Det kan imidlertid testes videre ved eksperimentering. Derfor er dette ennå ikke bevist som riktig.

Denne begrepet hypotesen blir således ofte brukt innen vitenskap og forskning enn i generell bruk. I vitenskapen kalles det som en vitenskapelig hypotese. Imidlertid må en vitenskapelig hypotese prøves av en vitenskapelig metode. Videre baserer forskere vanligvis vitenskapelige hypoteser på tidligere observasjoner som ikke kan forklares av eksisterende vitenskapsteorier.

Figur 01: En hypotes på koloniale flagellat

I forskningsstudier er en hypotese basert på uavhengige og avhengige variabler. Dette er kjent som en "arbeidshypotes", og det er foreløpig akseptert som grunnlag for videre forskning, og fungerer ofte som et konseptramme innen kvalitativ forskning. Som et resultat, ut fra de samlede fakta i forskning, har hypotesen en tendens til å skape koblinger eller sammenhenger mellom de forskjellige variablene. Dermed vil det fungere som en kilde til en mer konkret vitenskapelig forklaring.

Derfor kan man formulere en teori basert på hypotesen for å lede på undersøkelsen til problemet. En sterk hypotese kan skape effektive spådommer basert på resonnement. Som et resultat kan en hypotese forutsi utfallet av et eksperiment i et laboratorium eller observasjon av et naturlig fenomen. Derfor er en hypotese kjent som et "utdannet gjetning".

Hva er en prediksjon

En prediksjon kan defineres som en spådom eller en prognose. Derfor er en prediksjon en uttalelse om noe som kan skje i fremtiden. Dermed kan man gjette hva som kan skje på grunnlag av eksisterende bevis eller observasjoner.

I det generelle sammenheng, selv om det er vanskelig å forutsi den usikre fremtiden, kan man trekke konklusjoner om hva som kan skje i fremtiden basert på observasjoner av nåtiden. Dette vil bidra til å unngå negative konsekvenser i fremtiden når det er farlige hendelser i nåtiden.

Videre er det en sammenheng mellom hypotesen og prediksjonen. En sterk hypotese vil muliggjøre mulige spådommer. Denne sammenhengen mellom en hypotese og en prediksjon kan tydelig observeres innenfor vitenskapens område.

Figur 2: Værprognoser

Derfor, i vitenskapelige og forskningsstudier, er en prediksjon et bestemt design som kan brukes til å teste sin hypotese. Dermed er prediksjonen utfallet man kan observere hvis deres hypotese ble støttet med eksperiment. Videre er forutsigelser ofte skrevet i form av "hvis da" uttalelser; for eksempel, "hvis min hypotese er sant, så er dette det jeg vil observere."

Forholdet mellom hypotese og prediksjon

  • Basert på en hypotese kan man lage en prediksjon
  • Også en hypotese vil muliggjøre spådommer gjennom handlingen av deduktiv resonnement.
  • Videre er prediksjonen utfallet som kan observeres dersom hypotesen ble støttet bevist av eksperimentet.

Forskjellen mellom hypotesen og prediksjonen

Definisjon

Hypotesen refererer til antagelsen eller den foreslåtte forklaringen som er gjort på grunnlag av begrenset bevis, som utgangspunkt for videre undersøkelse. På den annen side refererer prediksjon til en ting som er spådd eller en prognose av noe. Dermed forklarer dette hovedforskjellen mellom hypotesen og prediksjonen.

Tolkning

Hypotesen vil føre til å forklare hvorfor noe skjedde mens prediksjon vil føre til tolkning av hva som kan skje i henhold til dagens observasjoner. Dette er en stor forskjell mellom hypotesen og prediksjonen.

Resultat

En annen forskjell mellom hypotese og prediksjon er at hypotesen vil resultere i å gi svar eller konklusjoner til et fenomen, som fører til teori, mens prediksjon vil resultere i å gi forutsetninger for fremtiden eller en prognose.

Statistikk

Mens en hypotese er direkte relatert til statistikk, vil en prediksjon, selv om den kan påberope seg statistikk, bare frembringe sannsynligheter.

Prosess

Videre går hypotesen tilbake til begynnelsen eller årsakene til forekomsten mens forutsigelsen går videre til fremtidens forekomst.

Natur

Evnen til å bli testet er en annen forskjell mellom hypotesen og prediksjonen. En hypotese kan testes, eller det er testbar, mens en prediksjon ikke kan testes før det virkelig skjer.

Konklusjon

Hypoteser og prediksjon er integrerte komponenter i vitenskapelig og forskningsstudier. Imidlertid blir de også brukt i den generelle sammenhengen. Derfor er hypotesen og prediksjonen to forskjellige begreper, selv om de også er relaterte til hverandre. Hovedforskjellen mellom hypotese og prediksjon er at hypotesen foreslår en forklaring på noe som allerede har skjedd, mens prediksjonen foreslår noe som kan skje i fremtiden.

Henvisning:

1. "Prediction." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 17. september 2018, Tilgjengelig her.
2. "Hypotesen." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 20. september 2018, Tilgjengelig her.
3. Bradford, Alina. "Hva er en vitenskapelig hypotese? | Definisjon av hypotesen. "LiveScience, Purch, 26. juli 2017, Tilgjengelig her.
4. "Forstå hypoteser og forutsigelser." The Academic Skills Center Trent University, tilgjengelig her.

Bilde Courtesy:

1. "Colonial Flagellate Hypothesis" Av Katelynp1 - Eget arbeid (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
2. "USA værvarsel 2006-11-07" Av NOAA - (Public Domain) via Commons Wikimedia