Hva er Moral of Charlotte's Web

Moral: Verdien av lojalitet og vennskap

Charlotte's Web er en allment lest barns historiebok skrevet av E. B. White. Den ble publisert i 1952. Denne historien handler om vennskapet mellom en gris som heter Wilbur og en låvepinne som heter Charlotte. Før vi ser på historiens moral, la oss se på en kort oppsummering av Charlotte's Web.

Sammendrag av Charlotte's Web

Grisen ved navn Wilbur blir kjent med at han skal slaktes til jul. Han blir veldig redd og opprørt, men hans venn Charlotte, edderkoppen, lover å redde livet. Hun vever i hemmelighet ord i hennes nett som priser Wilbur. Folk begynner å tro at det er et mirakel, og Wilbur får mye publisitet.

Verdien av lojalitet og vennskap

Bonden Zuckerman går inn i Wilbur til landsmessen. Også det sparer Charlotte dagen ved å vevne "Humble" i hennes web. Wilbur er beundret av alle og vinner en spesiell premie på messen. Men Charlotte, uttømt av hennes innsats etter å ha spunnet en sekel som inneholder hennes avkom, forblir på messen og dør alene. Wilbur ser etter eiersekken og de små edderkoppene.

Hva er Moral of Charlotte's Web

Lojalitet og vennskap kan tas som hovedtema eller moral i denne historien. Charlotte og Wilbur er sanne venner, og Charlotte jobber utrettelig for å redde vennenes liv. Charlotte ber ikke om noe i retur.

På samme måte vil Wilbur se etter Charlottes avkom etter hennes død. Han gjør også dette.

Bestemmelse og utholdenhet er to andre temaer som kan observeres i denne historien. For eksempel er Charlottes vilje til å redde Wilbur og Wilburs vilje til å hente Charlottes avkom, et bevis på denne bestemmelsen.

De uunngåelig død er et annet tema som går gjennom hele historien. Selv om Charlotte jobber hardt for å stoppe Wilburs død, ironisk nok kan ikke Charlotte død stoppes på slutten.

Bilde Courtesy:

"Charlotte's Web-collage av originalpenn + blekkskisser 1952 av Garth Williams" av Paul K. (CC BY 2.0) via Flickr