Hvilke store arbeider stod Chaucer på midt engelsk

Hva er Middle English

Begrepet Middle English refererer til det mangfoldige engelske språket som er talt etter Norman Conquest til slutten av det 15. århundre. Den utviklet seg fra sent gammel engelsk, selv om det var mange endringer i uttale, grammatikk og ortografi. Det var midt engelsk som senere utviklet seg til moderne engelsk, vet vi alle i dag. Selv om dagens lesere vil finne det vanskelig å lese mellom engelsk, er noen dialekter av midt engelsk ikke så vanskelig å forstå. Typen av middel engelsk Geoffrey Chaucer som brukes i hans arbeid, er noe nærmere moderne engelsk enn andre middelalske dialekter.

Hvilke store arbeider stod Chaucer på midt engelsk

Chaucer var en av de mest fremtredende tallene i middelalderenes litteratur. Hans mest kjente arbeid idag er The Canterbury Tales; Han skrev også mange andre dikt og historier. Noen av hans arbeider inkluderer:

Duchessens bok:

Dette anses å være en av de tidligste poesi samlingene av Chaucer. Det antas at dette ble skrevet for å feire Blanche of Lancasters død, på forespørsel fra mannen hennes, John Gaunt's forespørsel.

 The House of Fame:

Dette er et dikt som inneholder over 2000 linjer i oktosyllabiske koblinger. Det er delt inn i tre bøker og tar form av en drømmesyn. I dette diktet taler beretningen om naturen av berømmelsens berømmelse og pålitelighet, noe som indikerer poetens spørsmål som rapporterer livets lykke.

The Legend of Good Women:

Dette diktet tar også form av en drømmesyn og er det tredje lengste diktet skrevet av Chaucer. Den er skrevet i en serie korte fortellinger i det iambiske pentameteret. Han forteller historier om ti kvinner: Cleopatra, Thisbe, Dido, Hypsipyle, Medea, Lucrece, Ariadne, Philomela, Phyllis og Hypermnestra. Men strukturen virker uferdig.

Portrett av Chaucer

Troilus og Criseyde:

Dette diktet er en fortelling av den tragiske historien om Troilus og Criseyde under Troy siege. Den er skrevet ved hjelp av rim royal og anses av noen Chaucer-lærde å være Chaucer's beste arbeid, siden det er komplett og mer selvstendig enn det bedre kjente arbeidet - The Canterbury Tales.

Parliament of Foules

Parliament of Foules er et dikt på ca 700 linjer. Det er også i form av en drømmesyn i rimlig kongelig stanza og snakker om begrepet kristen kjærlighet.

Canterbury Tales

Dette er Chaucer mest kjente arbeid. Det er en samling historier presentert i et format av historier fortalt på en historiefortellende konkurranse av en gruppe pilegrimer på vei til katedralen i Canterbury. De fleste av disse historiene er skrevet i vers. Ifølge progogen skulle hver karakter i gruppen fortellere fire historier - to på vei til katedralen og to på deres returreise. Imidlertid har denne samlingen bare 24 historier; Dette arbeidet anses derfor å være et ufullstendig arbeid.

Les mer :

Hva er strukturen i Canterbury Tales

Hva er Premissen til Canterbury Tales

Bilde Courtesy:

"Portrait of Chaucer (1600-tallet), f.1 - BL Legg til MS 5141" Opprinnelig publisert / produsert i England, 16. århundre. Helt og digitalisert av British Library, og lastet opp til Flickr Commons (CC0) via Commons Wikimedia