Forskjellen mellom patriarki og feminisme

De nøkkelforskjell mellom patriarken og feminismen er deres behandling av kvinner; I patriarken står kvinner overfor undertrykkelse og diskriminering, mens kvinner i kvinner har lik rettigheter til menn.

Patriarki er et system av samfunn eller regjering hvor menn holder makt og kvinner i stor grad utelukket fra det. Feminisme er troen på kjønns sosiale, politiske og økonomiske likestilling. Som det fremgår av deres definisjoner, er disse to ekstremt motsatte begrepene.

INNHOLD

1. Oversikt og nøkkelforskjell
2. Hva er patriarki
3. Hva er feminisme
4. Side ved side sammenligning - Patriarki vs Feminisme i tabellform
5. Sammendrag

Hva er patriarki?

Patriarki refererer i utgangspunktet til en generell sosial struktur der menn har makt over kvinner. Et patriarkalsk samfunn er et samfunn som består av en manndominert maktstruktur. Her har menn høyeste makt og dominerer i roller av politisk lederskap, sosial privilegium, moralsk autoritet og kontroll av eiendommen. Patriarkatet kan beskrives som et resultat av historisk ulik maktforhold mellom menn og kvinner.

Kvinner i et patriarkalsk samfunn er dårligstatte og undertrykt. Videre er det en merkbar underrepresentasjon av kvinner i arbeidsliv og næringsliv, samt hovedfargestudier, særlig i beslutningspolitikk. Mannlig vold mot kvinner er en annen viktig indikasjon på patriarkatet. Kvinner i et patriarkalsk samfunn er ofte forbundet med kvaliteter som lydighet, underkastelse og ydmykhet.

Den bokstavelige betydningen av ordet patriarki betyr 'faders styre'. I en patriarkalsk familie er det faren som har myndighet til å gjøre enhver økonomisk, moralsk eller sosial beslutning, selv de avgjørelser som gjelder andre familiemedlemmer.

Hva er feminisme?

Feminisme er i utgangspunktet fortalte kvinners rettigheter på grunnlag av likestilling av kjønnene. Feminister tror på kjønns sosiale, politiske og økonomiske kvalitet. Med andre ord, feminisme er en kamp mot sexisme og diskriminering av kvinner. Konceptet feminisme bygger på troen på at kvinner skal ha samme rett, muligheter og makt som menn og behandles på samme måte.

Selv om noen ser feminisme som et negativt konsept, er det en av hovedårsakene til de sosiale endringene om kvinners rettigheter. Feministiske bevegelseskampanjer for kvinners rettigheter, inkludert rett til å motta utdanning, å jobbe, eie egen eiendom, tjene rettferdige lønninger, ha like rettigheter i ekteskap og retten til å holde offentligheten. Feministiske bevegelser arbeider også for å beskytte jenter og kvinner mot misbruk, seksuelt misbruk og trakassering.

Hva er forskjellen mellom patriarki og feminisme?

Patriarkatet er en generell sosial struktur der menn har makt over kvinner, mens tro på sosialens sosiale, politiske og økonomiske likestilling. Hovedforskjellen mellom patriarki og feminisme er kvinners stilling. Kvinner i patriarken er under kontroll av menn; de står overfor undertrykkelse og er systematisk ugunstige, mens feminisme forsøker å endre kvinners sted i tradisjonelle samfunn ved å skape og beskytte kvinners rettigheter.

I et patriarkalsk samfunn anses menn som overlegen kvinner, og de har høyeste makt i politiske, sosiale og økonomiske sfærer. Men feminismen fortaler at både menn og kvinner er like.

Sammendrag - Patriarki vs Feminisme

Patriarki og feminisme er to helt motsatte begrep. Hovedforskjellen mellom patriarki og feminisme er kvinners stilling; I patriarken står kvinner overfor undertrykkelse og diskriminering, mens kvinner i kvinner har lik rettigheter til menn.

Bilde Courtesy:

1. "Bekjemp patriarkatgraffiti i Torino" Av Prof.lumacorno - Egne arbeider, (CC BY-SA 4,0) via Commons Wikimedia  
2. "Woman-power emblem" Av AnonMoos, toa267 - Eget arbeid (Public Domain) via Commons Wikimedia