Forskjellen mellom filosofi og teori

Nøkkelforskjell - Filosofi vs Teori
 

Filosofi og teori er to begreper som vi ofte møter innen fagområdet. Filosofien er i utgangspunktet studiet av den grunnleggende naturen til kunnskap, virkelighet og eksistens. Teori er en antagelse eller et system av ideer som er ment å forklare noe. Dette er nøkkelforskjell mellom filosofi og teori.

Hva er filosofi?

Filosofi er studiet av generelle og grunnleggende problemer i forhold som eksistens, sinn, kunnskap, grunn, verdier og språk. Denne disiplinen består av ulike underdisipliner som logikk, estetikk, etikk, metafysikk og epistemologi. Noen vanlige problemer i filosofien inkluderer: Hva er eksistens? Er det mulig å vite alt? Er det mulig å vite noe og bevise det? Har vi en fri brønn? Hva er meningen med livet? Hva er virkeligheten?

Kritiske diskusjoner, spørsmålstegn, rasjonell argumentasjon og systematiske presentasjoner er noen filosofiske metoder som brukes til å utforske disse filosofiske spørsmålene.

Filosofi er en av de eldste studiene. Mynten i ordet filosofi er tilskrevet Pythagoras. Platon, Aristoteles, Immanuel Kant, Sokrates, Rousseau, Thomas Aquinas og Friedrich Nietzsche er noen bemerkelsesverdige filosofer.

Platon og Aristoteles

Hva er teori?

Teori er en antagelse eller et system av ideer som er ment å forklare noe. Det er et resultat av en detaljert analyse og kan vanligvis bevises med empiriske bevis. Teorier kan brukes til å forklare og forstå et bestemt fenomen eller forutsi utfall av noe. Teoretisk kunnskap er viktig for å forstå ulike begreper og situasjoner.

Teorier kan også kategoriseres i to hovedtyper basert på typen data de presenterer. Vitenskapsteorier er teoriene som kan bevises med empiriske data. Teorier innen filosofi består imidlertid ikke av empiriske data; heller er de filosofiske ideer.

Vitenskapsteorier begynner vanligvis som hypoteser - en hypotese er en antagelse laget av forskere før en forskningsundersøkelse, men når den er analysert og vist seg å være riktig, blir den anerkjent som en teori.

Ordet teori brukes ofte i kontrast til praksis siden praksis involverer aktivt å gjøre noe mens teori hovedsakelig innebærer mentale funksjoner.

Hva er forskjellen mellom filosofi og teori?

Definisjon:

Filosofi er studiet av den grunnleggende naturen til kunnskap, virkelighet og eksistens.

Teori er en antagelse eller et system av ideer ment å forklare noe.

Inter-forhold:

Filosofi kan kategoriseres i forskjellige typer, og hver av disse filialene har separate teorier.

teorier i filosofien er forskjellig fra vitenskapelige teorier, siden de fleste av dem ikke inneholder empiriske data.

 Bilde Courtesy:

"Sanzio 01 Platon Aristoteles" Av Raphael - Web Gallery of Art: Bildeinfo om kunstverk (Public Domain) via Commons Wikimedia

"Teori om planlagt oppførsel" Av Robert Orzanna - Eget arbeid (CC BY-SA 4,0) via Commons Wikimedia