Hva er forskjellen mellom demokrati og ikke-demokrati

Når vi snakker om ulike former for regjering, blir et spørsmål som ofte blir spurt, det som er forskjellen mellom demokrati og ikke-demokrati. Med begynnelsen av sivilisasjonen begynte folk å føle behovet for et riktig system som skulle styres av. Med dette behovet kom ulike politiske systemer som syntes passe av tidenes folk. Disse ble skapt med behovene og kravene til de som bor i de respektive landene på den tiden. Demokrati og ikke-demokrati er to slike former for styring som kom fram.

Hva er demokrati??

Demokrati kan defineres som en regjering av massene. I dette tilfellet styrer en gruppe personer som er valgt av folket seg selv landet og gir dermed de regler som alle borgere i landet må overholde. En demokratisk holdning til lov og forskrifter er slik at han mener at flertallets vilje må regulere, uansett om det styres av lidenskap eller være basert på overveielse, impuls og fordommer, uten hensyn til konsekvenser eller selvbeherskelse. En demokratisk holdning til eiendom ligner en kommunist som demokrat, og tror ikke på det enkelte eierskap av eiendom. En negativ egenskap av demokrati er at individuelle rettigheter som er tilbøyelige til å bli trukket ned av flertallet, da det ikke er lov for å hindre at det gjør det.

Hva er ikke-demokrati?

Ikke-demokrati kan bare kalles i motsetning til demokrati. Det er imidlertid ikke alltid forbundet med anti-egalitarisme. Det er mange politiske systemer som kan kategoriseres under ikke-demokrati, aristokrati, absolutt monarki, fascisme, teokrati og vaktskap er den fremste av dem. Blant hovednavnene knyttet til ikke-demokrati ville være Hubert Lagardelle, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Charles Maurras, Platon, Oswald Spengler, Carl Schmitt og Elazar Menachem Shach.

Det var Plutos oppfatning at demokratiske samfunn var virkelig anarkistiske og at slike samfunn manglet intern enhet. Han trodde videre at ved å tillate demokrati fulgte borgerne sine egne impulser i stedet for å arbeide mot det felles gode, mens større demokratier ikke er i stand til å ha et tilstrekkelig antall borgers stemmer hørt og som følge av at de blir drevet av dårer. Friedrich Nietzsche så derimot demokrati som knyttet til kristendommen mens Charles Maurras trodde at et demokrati motsatte seg hans teori om Politique Naturelle .

Hva er forskjellen mellom demokrati og ikke-demokrati?

Fra navnene selv er forskjellen ganske tydelig. Det kan imidlertid ikke være så klart hvordan og hvorfor de er forskjellige. Det er ulike måter som dette kan forklares på.

• Demokrati tror på folks regjering for folket. Ikke-demokrati er helt mot denne ideen.

• I en demokratisk stat kan folket velge sin leder. De har også rett til å få sitt ord i statens lovgivning. I en ikke-demokratisk stat kan folket ikke velge sine ledere, og de har heller ikke noe å si i landets lovgivning.

• Demokrati er en bestemt type regjering. Mange regjeringens systemer faller under ikke-demokratiets paraply.