Hvorfor er abort et etisk problem?

Hvorfor er abort et etisk problem et spørsmål ved hvem som ikke klarer å lese de religiøse og samfunnsmessige konsekvensene av denne loven. Abort er en handling for fjerning av et foster fra kvinnens livmor. Det resulterer vanligvis i fostrets død. Abort har blitt svært vanlig i de fleste land rundt om i verden, med lovene som er blitt overført for å gjøre det lovlig. Abort tas i bruk i mange situasjoner når barnet blir uønsket. Med tiden har det vært et kulturelt skifte i folks holdning til abort. Folk og regjeringer har blitt mer liberale i dag og behandler problemet som en personlig. Imidlertid er det fortsatt mange som anser abort som moralsk og etisk feil, fordi det innebærer å drepe et menneskefoster. er et spørsmål spurt av hvem som ikke klarer å lese de religiøse og samfunnsmessige konsekvensene av denne loven. Denne artikkelen forsøker å utforske disse etiske problemene.

Mange religioner anser abort som umoralsk

Det er mange kulturer og religioner som anser abort som umoralsk og uetisk. Disse religioner mener at sluttbrudd dreper et menneske, selv om det er i form av et foster. Argumenter fremlagt for å støtte etikk sier at man ikke har rett til å drepe et menneske. Tilhengere sier at livet er en verdifull gave av gud, og en avkjender livet når han eller hun bestemmer seg for å avbryte. Imidlertid er det omstendigheter der abort blir nødvendig som når en kvinne har alvorlige helseproblemer og graviditet kan true hennes liv. Hvis fødsel til et barn kan forårsake alvorlige helseproblemer eller ulempe for en kvinne, burde hun ikke ha rett til å avslutte graviditeten? Dette er et scenario hvor selv de mest vokale og vokale tilhengerne av etikk i abort blir stille. Det betyr at det ikke kan finnes klare svar på spørsmål om moral og etikk involvert i abort.

Religioner anser abort som drap av et menneske

I alle religioner i verden, blir døde uskyldige mennesker ansett som feil og også ulovlig. Ettersom foster er uskyldige livsformer som har potensial til å utvikle seg til mennesker, blir det dømt immoral av de fleste religioner, selv om abort har blitt legalisert i de fleste land i verden. Abort forblir et lovlig alternativ for kvinner som ønsker å si opp sine svangerskap. Det grunnleggende etiske spørsmålet forblir imidlertid knyttet til abort, selv i disse landene.

Juridisk alternativ fortynner moral involvert i abort

Legalt sett er et foster ikke et fullt utviklet menneske. Som sådan kan ikke abort behandles som et mord. Selv om et foster skulle antas som et menneske, kan man ikke rettferdiggjøre å fortsette med graviditeten dersom det forårsaker ulempe for kvinnen eller forstyrrer hennes liv. Med abort tilgjengelig som et lovlig alternativ, er det ikke mulig for lov å tvinge en kvinne til å fullføre graviditetsperioden og gi barn fødsel. I det høyeste kan argumentet presenteres til fordel for å fullføre graviditeten ved å si at det er et etisk og moralsk valg.

Etikk for sex må besvares på forhånd

Hvis en kvinne blir gravid hvis hun ikke bruker piller, eller fordi partneren ikke bruker prevensjonsmidler, er det for mye å spørre henne om å fullføre graviditeten og føde et barn. Tross alt er det hennes kropp og hun har rett til å gjøre med kroppen sin, hva hun anser best. Faktisk sier abortens tilhenger at det er uetisk å tvinge en kvinne til å fortsette å føde et barn når hun blir gravid.

Graviditet er et resultat av seksuell aktivitet, og hvis etikk skulle brukes til abort, så kommer seksuell etikk sikkert inn i spill når man snakker i favør eller mot abort. Når det er så mye frihet gitt til menn og kvinner i å nyte sitt sexliv, er det faktisk uetisk å forsøke å forhindre abort som det er en konsekvens av seksuell aktivitet.