Hvorfor er arkeologi viktig

Før du finner ut hvorfor er arkeologi viktig, må du vite hva som er arkeologi. Arkeologi er et svært viktig fagområde som angår studiet av den menneskelige fortid. Det er et emne som ligner på et annet humanistisk emne som heter historie. Men mens historien er studiet av menneskelige samfunn basert på fakta og figurer som registrert av historikere, avslører arkeologi informasjon om fortiden ved hjelp av graveringer som utføres eksperter på forskjellige steder av gamle sivilisasjoner. Det er mange som føler at arkeologi ikke gir noen nyttig informasjon. Denne artikkelen vil imidlertid bevise at studiet av arkeologi er ekstremt nyttig for å forstå de ulike aspektene av den menneskelige fortid.

Hvorfor er arkeologi viktig - fakta

Arkeologi gir innblikk i menneskelivet som det skjedde for lenge siden

Vår kunnskap om vår fortid er basert på kunnskap gjennom historien som går tilbake til bare noen få århundrer. Faktisk kan historien tillate oss å kjenne hendelser i fortiden bare fra det tidspunkt historikerne begynte å registrere hendelser. Men hvis man er interessert i å vite om den menneskelige fortid utover historiske fakta og figurer, er det bare gjenstandene gravd fra et arkeologisk område som kan hjelpe ham. Materialene og gjenstander som brukes av mennesker i gammel fortid hjelper eksperter til å rekonstruere måten menneskene levde på og opptrådte i en bestemt sivilisasjon. Hvis skriftlig historie kan fortelle oss om livet for noen århundrer siden, kan gjenstander oppdaget gjennom arkeologiske utgravninger avsløre nyttig informasjon om menneskelivet tusenvis og til og med millioner av år siden. Dette betyr at arkeologi ikke bare kan gi nyttig og nøyaktig innsikt i menneskelig fortid og spore opphøyelse og fall av ulike sivilisasjoner, men også hjelpe oss å lære av feilene til våre gamle forfedre. Dette er en svært viktig kunnskapskompetanse som kan vise seg å være viktig for vår egen overlevelse.

Artefakter utvider vår forståelse av fortidens sivilisasjoner

Arkeologi er en del av det bredere fagområdet som kalles antropologi som studerer menneskelig fortid i sin helhet. Arkæologi gir oss mulighet til å få informasjon ved hjelp av materielle gjenstander som er uopprettelig bevis på hvordan menneskene levde i den gamle fortiden. Det øker vår forståelse av menneskelige samspill med materielle objekter. Arkeologi forteller oss hvordan ting skjedde i den fjerne fortiden. Hvis museer av nåtiden samler og viser artefakter fra historien, er fossiler, pits, piler og andre gjenstander brukt av mennesker i gammel fortid som ble avdekket av arkeologi, hvelv som forteller oss alt om mennesker som bodde i gammel fortid.

Det gir manglende lenker i menneskelig eksistens

Å vite om vår fortid er svært viktig for å utvide vår forståelse av vår eksistens. Det er også veldig viktig å vite hvor vi kom fra og hvordan våre forfedre bodde og interagerte med omgivelsene for lenge siden. Arkeologi gir oss lenker til å reise i tide og vite alt om hvordan mennesker levde og overlevde for lenge siden på et bestemt sted. Det er nok å si at arkeologi tjener som en inngangsport til vår fortid. Den komplimenterer historien og støtter påstandene sine ved hjelp av harde bevis i form av gjenstander.