Hvorfor er historien åpen for kontinuerlig og endring av tolkninger

Historien er fortidens studie, spesielt som beskrevet av skriftlige dokumenter. Hendelsene som skjedde før man ble oppdaget, studeres under prehistorie. Selv om historien er studert gjennom skriftlige dokumenter, er den åpen for pågående og forandrede tolkninger. Det er flere grunner til dette. I denne artikkelen vil vi se hvorfor historien er åpen for kontinuerlig og endring av tolkninger.

Hvorfor er historien åpen for kontinuerlig og endring av tolkninger

1. Bias

For det første er det viktig å vite at skriving pleide å være en privilegert ferdighet, patronisert av adelen eller royalty, og det er en god mulighet for at informasjon i disse postene kan være partisk. Mange historiske dokumenter beskriver ikke kongers, kejsers og guds storhet og herlighet. I tillegg kan forfatteren bli påvirket av følelser som patriotisme og nasjonalisme. For eksempel, anta at det er et skriftlig dokument om en kamp mellom to land X og Y. Tallene fra X kan indikere at landet Y prøvde å invadere sitt territorium mens journaler av Y kan indikere at X forsøkte å invadere deres territorium. Rekordene til de to landene er motstridende og er sannsynligvis partisk til sine egne land.

2. Ny informasjon

Tolkning av historie kan også forandre seg ved oppdagelsen av ny informasjon eller nye analysemetoder. Historikere eller arkeologer kan finne nye kilder eller bevis som endrer vår kunnskap om noen historiske hendelser. For eksempel kan en gammel steinstolpe med påskrifter oppdaget på et arkeologisk område kaste nytt lys på hele sivilisasjonen. Denne nye informasjonen kan overtale historikere til å revurdere eller omskrive historisk rekord.

Slaget ved Agincourt: Historikere trodde i århundrer at den engelske hæren var overordnet fire til en av den franske hæren. Professor Anne Curry argumenterer imidlertid (basert på overlevende poster) at den franske hæren hadde rundt 12.000 soldater, mens engelsken hadde ca 8000 soldater, og ga en andel på fire til tre.

3. Ny teknologi

Fremdriften av teknologi er en annen grunn til de nye tolkingene av historien. Dette har gjort det mulig for historikerne å bruke nye teknologiske metoder for å avdekke informasjon om eksisterende kilder.

4. Endringer i oppfatningen

Endring i verdier og oppfatninger kan også føre til nye fortolkninger av historien. For eksempel, for hundre år siden, kan slaveri ikke ha blitt sett som umoralsk, men i dag har disse oppfatningen endret seg. Således endrer måten vi tolker historien med våre oppfatninger.

Historien er alltid åpen for pågående og skiftende tolkninger. Nye kilder til informasjon, nye teknologiske metoder, bias og endringer i verdier og oppfatninger kan være ansvarlige for disse endringene.

Bilde Courtesy:

"Schlacht von Azincourt" Ved Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet (tidlig 15. århundre) - Antoine Leduc, Sylvie Leluc og Olivier Renaudeau (dir.), D'Azincourt à Marignan. Chevaliers et bombardes, 1515-1515, Paris, Gallimard / Musée de l'armée, 2015, s. 18-19, ISBN 978-2-07-014949-0 (Public Domain) via Commons Wikimedia