Forskrift
God produksjonspraksis (GMP) og Fareanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP) er begge systemene ment å sikre sikkerheten til mat, kjemikalier og legemidler. GMP er "første skritt" for mattrygghet, som en rekke...