Hva er prosessen med mykose

Denne artikkelen forsøker å gi deg et komplett svar på spørsmålet 'hva er prosessen med mitose.' Celle syklus er hovedsakelig delt inn i to seksjoner nemlig, (a) interfase, som inkluderer G1, S og G2, og (b) M fase som inkluderer mitose og cytokinesis. Mitose er en av de mest forbløffende biologiske prosessene som bare forekommer i eukaryotiske celler. Mitose er definert som prosessen hvor separering av dupliserte kromosomer danner to identiske sett med kromosomer. Interfase er kjent som forberedelsesfasen for mitose. Endringene som forekommer i cellen i interfasen er avgjørende for fullføring av mitose. Mitose er etterfulgt av cytokinesen, hvor delingen av cytoplasmaen foregår for å danne to separate datterceller. Selv om mitose er en kontinuerlig prosess, har biologer delt opp hele prosessen i fem faser for deres enkelhet. De fem faser er profase, prometafase, metafase, anafase og telofase.

Mitoseprosess

prophase

Profet er den første fasen av mitose, hvor kromosomene kondenserer og vises som to søsterkromatider som holdes sammen ved sentromeren. Samtidig begynner den mitotiske spindelen å formes, og kjernefysisk konvolutt begynner å bryte ned i denne fasen. De kondenserte kromosomene kan tydelig observeres gjennom et lysmikroskop med høyest forstørrelse i denne fasen.

prometafase

Under prometafasen blir mikrotubuli (spindelfibre) festet til hver søsterkromatid av kromosom. Hvert kromosom er justert på en måte som gjør det mulig å feste to mikrotubuli fra motstående poler til kinetoforer av søsterkromatider. Det bipolære vedlegget av mikrotubuli er avgjørende i denne prosessen. Den tredje store hendelsen som skjer under prometaphase er bevegelsen av kromosomer mot ekvator i cellen. Forskere foreslo to mekanismer for å forklare disse kromosombevegelsene: (a) kraft produsert ved montering og demontering av mikrotubuli, og (b) kraft produsert av motorproteiner lokalisert ved kinetochore og poler.

meta

Under metafasen, alle kromosomer lineup på ekvator i cellen. Det imaginære planet hvor alle kromosomene er fylt, kalles metafaseplaten. Cellen er forberedt på å separere søsterkromatidene i dette trinnet. Derfor er metafase en viktig overgangsfase der alle kontrollene er gjort før du går videre til neste trinn.

anaphase

Sammenlignet med andre stadier er anafase den korteste fasen der kromatidseparasjonen finner sted. Ved begynnelsen av anafasen blir kohesjonsproteiner konsentrert ved sentromere nedbrytet. Denne tiltak bidrar til å skille søsterkromatidene fra hverandre. Etter nedbrytning av proteiner trekkes søsterkromatidene mot de motsatte polene av mikrotubuli. I denne fasen er det to bevegelser som finner sted, nemlig anafase A, hvor kinetoforene (hvor mikrotubulen er festet til søsterkromatid) trekkes mot polene og anafasen B, hvor polene beveger seg bort fra hverandre.

telophase

Telofase er den siste fasen av mitose. I løpet av denne fasen oppstår klynging og dekondensering av kromosomer ved de motsatte polene. Samtidig begynner kjernemembraner å omforme seg rundt kromosomklyngene og spindelapparatet demonterer for å danne cytoskelett av datterceller.

Alle disse fasene er avgjørende for fullføringen av mitose i eukaryotiske celler, og av det meste er anafasen, fordi det er den fasen der den faktiske separasjonen av søsterkromatider finner sted.

Bilder Courtsey:

  1. Mitose bilde av Jpablo cad (CC BY 3.0)