Hva er Tissue Engineering

Vevsteknikk, som nå er knyttet til begrepet regenerativ medisin, er et relativt nytt og fremvoksende felt innen kombinert vitenskap. På grunn av sin tverrfaglige tilnærming, som omfatter alle spesialiteter innen medisin, ingeniørvitenskap og grunnvitenskap, har det resultert i omfattende forskning og oversettelse til medisin på kort tid. Denne artikkelen fokuserer på hva vevsteknikk er, som førte til behovet for vevsteknikk, dets nåværende status og løftet det holder for fremtiden.

Tissue Engineering Definisjon

Et vev er definert som en samling eller aggregering av morfologisk liknende celler i en intercellulær matrise som virker sammen for å utføre spesifikke målrettede funksjoner. Engineering per definisjon er grenen av vitenskap og teknologi som er opptatt av design, bygging og bruk av motorer, maskiner og konstruksjoner. Derfor kan vevsteknikk kombinere de enkelte definisjonene enkelt og enkelt tolkes som design, bygging og bruk av celler og intercellulære matriser for å koordinere utføre spesifikke funksjoner som er karakteristiske for et vev.

Hvorfor vevsteknikk ble til?

Vevskade, skade eller tap resulterer i redusert funksjon av det tilknyttede organet. Skaden kan være akutt, noe som resulterer i plutselig tap av store mengder vev eller kronisk degenerasjon med aldring. Selv om de fleste organer i kroppen har innebygde regenerative evner, er deres regenerative hastighet heller ikke i stand til å håndtere omfattende skader eller reduseres med aldring, og derved resultere i tap av vev. I slike tilfeller er den eneste løsningen for å gjenopprette organfunksjon erstatning av det tapte / skadde vevet med velfungerende vev. I utgangspunktet ble erstatning gjort ved å oppnå overskytende vev fra en annen del av de skadede individuelle orimmunologisk samsvarende individer (donorer) for å forhindre avvisning eller ugunstige immunresponser. I tilfelle av gjentatte skader eller mangel på matchende givere, var erstatning imidlertid et problem. Vevsteknikk kom derfor fram for å takle denne mangelen og evig behov for sunt vev i medisin.

Vevsteknologi nå og nå

I de tidlige dagene av vevsteknikk ble dekellulariserte vevmatriser fra cadavers brukt til å gi støtte og vekstmateriale for podede celler, dyrket i cellekulturer. Dette utviklet seg da til bruk av konstruert materiale, syntetiske polymerer, som støttematriser for cellesedning. Design av konstruerte lungene, lever og vaskulære grafter blir undersøkt ved hjelp av denne ideen. Forskning i vevsteknikk utvider, inkorporerer utvikling av materialer som leverer celler til nødvendige steder basert på nano-skala overflatetopografi og utvikling av biomaterialer for å frigjøre bioaktive faktorer for helbredelse og vevdannelse. Oppdagelsen av stamceller og deres potensial i vevsutvikling og regenerering gir ytterligere fremskritt muligheter til vevsteknologi og regenerativ medisin. Fusjon av disse cellene direkte til organet som trenger reparasjon er en strategi, mens man manipulerer disse cellene kjemisk eller genetisk å migrere og differensiere til bestemte celletyper blir også studert.

Det løftet som fremtiden gjelder for vevsteknologi og regenerativ medisin, fremgår tydeligvis i flere retninger, som involverer ulike spesialiteter innen vitenskap og ingeniørarbeid, fra naturlig produserte stamceller til utviklede biomaterialer og nye, kreative strategier for å kombinere de ulike tilnærmingene. Dette raske fremskrittet av vevsteknologi og regenerativ medisin viser et enormt potensial for helsevesenet, hvor det i en dag som ikke er for langt i fremtiden, ikke bare akutte skader, men også kroniske sykdommer og aldring blir bekjempet med letthet.