kartlegging
Plane Surveying vs Geodetic Surveying Surveying kan ganske enkelt defineres som prosessen eller teknologien for å gjøre måling på en vitenskapelig måte på, over eller under jordens overflate for å...
True Meridian vs Magnetic Meridian En stor sirkel, som går gjennom sann nord og ekte sør, kalles meridian. En sirkel beskrevet av krysset mellom jordens overflate og flyet som går...
True Meridian vs vilkårlig Meridian En stor sirkel, som går gjennom den sanne nord og sanne sør er kjent som meridian. En sirkel beskrevet av krysset mellom jordens overflate og...