Hva er forskjellen mellom Memory Mapped IO og IO Mapped IO

De hovedforskjell mellom minnekortet IO og IO kortlagt IO er det minnekortet IO bruker samme adresseplass for både minne og IO-enhet mens IO-kartlagt IO bruker to separate adresserom for minne og IO-enhet.

CPU bruker to metoder for å utføre inngangs- / utgangsoperasjoner mellom CPU og eksterne enheter i datamaskinen. Disse to metodene kalles minnekortet IO og IO kortlagt IO. Minne-mapped IO bruker samme adresserom for å adressere både minne og I / O-enheter. På den annen side bruker IO-kartlagt IO separate adresserom for å adressere minne- og IO-enheter.

Nøkkelområder dekket

1. Hva er Memory Mapped IO 
     - Definisjon, funksjoner
2. Hva er IO Mapped IO
     - Definisjon, funksjoner
3. Hva er forskjellen mellom Memory Mapped IO og IO Mapped IO
     - Sammenligning av nøkkelforskjeller

Nøkkelord

Minne Mapped IO, IO Mapped IO

Hva er Memory Mapped IO

Minnekartet IO bruker en adresseplass for minne- og inn- og utdataenheter. Med andre ord, er noen adresser tildelt minne mens andre er tildelt for å lagre adressene til IO-enheter. Det er ett sett med lese- og skrive instruksjonslinjer. Det samme settet med instruksjoner fungerer for både minne og IO-operasjoner. Derfor kan instruksjonene som brukes til å manipulere minne, også brukes til IO-enheter. Derfor kan det redusere adresseringskapasiteten til minne fordi noen er opptatt av IO. 

Figur 1: IO-enheter og minne i datamaskinen

Hva er IO Mapped IO

IO mapped IO bruker to separate adresserom for minnesteder og for IO-enheter. Det er to separate kontrolllinjer for både minne og IO-overføring. Det er med andre ord forskjellige les-skriv instruksjoner for både IO og minne. IO lese og IO skrive er for IO overføring mens minne lesing og minne skriving er for minneoverføring. IO mapped IO kalles også port-mapped IO eller isolert IO.

Forskjellen mellom minnekortet IO og IO Mapped IO

Definisjon

Minne kortlagt IO er en metode for å utføre inngang / utgang (I / O) operasjoner mellom sentralbehandlingsenheten (CPU) og perifere enheter i en datamaskin som bruker en adresseplass for minne- og IO-enheter. IO mapped IO er en metode for å utføre inngang / utgang (I / O) operasjoner mellom sentralbehandlingsenheten (CPU) og perifere enheter i en datamaskin som bruker to separate adresserom for minne- og IO-enheter. Dermed forklarer denne definisjonen grunnlaget for forskjellen mellom minnekortet IO og IO kortlagt IO.

Adresserom

Hovedforskjellen mellom minnekortet IO og IO kortlagt IO er at minnekortet IO bruker samme adresseplass for både minne og IO-enheter. IO mapped IO bruker to separate adresserom for minne og IO-enhet.

Adresser for minne

Forgrening fra ovenstående er det en annen forskjell mellom minnekortet IO og IO kortlagt IO. Siden minnekortet IO bruker ett adresserom for både IO og minne, er de tilgjengelige adressene for minne minimum på grunn av de ekstra adressene for IO. I IO kartlagt IO, kan alle adressene brukes av minnet.

Bruksanvisning

Mens minnekortet IO bruker de samme instruksjonene for både IO og minneoperasjoner, bruker IO-kartlagt IO separate instruksjoner for lese- og skriveoperasjoner i IO og minne. Vi kan si dette som en annen forskjell mellom minnekortet IO og IO kortlagt IO.

Effektivitet

Dessuten er minnekortet IO mindre effektivt, mens IO-kartlagt IO er mer effektivt.

Konklusjon

Minne kortlagt IO og IO kortlagt IO er to metoder for å utføre inngang / utgang operasjoner mellom CPU og perifere enheter i datamaskinen. Den grunnleggende forskjellen mellom minnekortet IO og IO kortlagt IO er at minnekortet IO bruker samme adresseplass for både minne og IO-enhet, mens IO-kartlagt IO bruker to separate adresserom for minne og IO-enhet.

Henvisning:

1. Minne Mappet i / o i Computer Organization | Del-1/2 | COA, Utdanning 4u, 11. desember 2017, Tilgjengelig her.
2. "O." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 19. september 2018, Tilgjengelig her.

Bilde Courtesy:

1. "Computer2" Av Hr.hanafi - Eget arbeid (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia