Hva er forskjellen mellom forholdet og forholdet i DBMS

De hovedforskjell mellom forhold og forhold i DBMS er det relasjon refererer til en tabell i en relasjonsmodellbasert database mens forhold refererer til hvordan to tabeller er sammenkoblet i en relasjonsmodellbasert database.

En database er en samling av relaterte data. En DBMS eller Database Management Software gjør det enkelt å opprette, definere og manipulere data i databasen. Det er lettere å lagre, behandle og analysere data enkelt ved hjelp av et DBMS. Det gir flere brukere tilgang til data og gir også beskyttelse og sikkerhet til databasene. Det finnes ulike databasemodeller. I relasjonsmodellen lagres data i tabeller, og disse tabellene er relaterte til hverandre. Et forhold er et bord eller en enhet mens forholdet er foreningen mellom to tabeller.

Nøkkelområder dekket

1. Hva er relasjon i DBMS
     - Definisjon, funksjonalitet
2. Hva er forholdet i DBMS
     - Definisjon, funksjonalitet
3. Hva er forskjellen mellom forholdet og forholdet i DBMS
     - Sammenligning av nøkkelforskjeller

Nøkkelord

DBMS, relasjon, forhold

Hva er relasjon i DBMS

En database består av et sett med tabeller. Et bord kalles også et foretak. Det er en grunnleggende struktur av data i relasjonsmodellen. Et bord består av rader og kolonner. En rad eller tuple representerer en enkelt oppføring i tabellen. Kolonnene representerer attributter.

Figur 1: Forhold

Universitetsdatabasen kan for eksempel ha tabeller som student, foreleser og kurs. Studenttabellen kan ha attributter som id, navn, adresse, telefonnummer, etc. Deltakerbordet kan ha attributter som id, navn, adresse, spesialisering og avdeling. Disse to tabellene, det vil si Student og Lecturer tabeller, er relasjoner.

Hva er forholdet i DBMS

Forhold beskriver hvordan to tabeller eller enheter er koblet til hverandre. Disse tabellene kan være knyttet til hverandre ved bruk av begrensninger som primære nøkler og utenlandske nøkler. En primærnøkkel er hovednøkkelen til et bord. Det bidrar til å identifisere hver enkelt plate i et bord. Når primærnøkkelen i ett bord legges til et annet bord, blir den primære nøkkelen en fremmednøkkel i den nye tabellen.

Figur 2: Forhold mellom tabeller

Anta for eksempel at en organisasjon har en salgsdatabase. Denne databasen har to tabeller kalt kunde og produkt. Kundebordet har attributter som customer_id, navn, adresse, telefon_no, etc. Hovedtasten til kundebordet er customer_id. Produkttabellen har attributter som product_id, navn, antall og, solgt_dato. Den primære nøkkelen til produkttabellen er product_id. Hvis du legger til produkt-ID-en til kundetabellen, kobles disse to enhetene. Product_id er en primærnøkkel i produkttabellen, men det blir en fremmed nøkkel i kundetabellen. På samme måte kan enhetene være koblet til hverandre. Disse koblingene eller tilkoblingen i DBMS er kjent som et forhold.

Forskjellen mellom relasjon og forhold i DBMS

Definisjon

Forhold er et bord eller en enhet i en relasjonsmodellbasert database som består av forskjellige attributter. Forholdet er en forening mellom to enheter i en relasjonsmodellbasert database. Dette er den grunnleggende forskjellen mellom forhold og forhold i DBMS.

Grunnleggende

En annen forskjell mellom forhold og forhold i DBMS er at relasjonen er en enhet mens forholdet er forbindelsen mellom to enheter.

Konklusjon

Forskjellen mellom forhold og forhold i DBMS er at relasjonen refererer til en tabell i en relasjonsmodellbasert database mens forhold refererer til hvordan to tabeller er koblet sammen i en relasjonsmodellbasert database.

Henvisning:

1. "DBMS Database Models." Typer Network Topology i Computer Networks | Studytonight, tilgjengelig her.
2. "Basic Relational DBMS Concepts." Typer Network Topology i Computer Networks | Studytonight, tilgjengelig her.

Bilde Courtesy:

1. "Rel modell" Av Tsedenjav.Sh - Eget arbeid (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia
2. "1895779" (CC0) via Pixabay