Terroristorganisasjoner
Al-Qaida og Taliban er distinkte terroristgrupper av ekstremistiske muslimer som feiler tolkene om islam for å fremme en voldelig agenda. Mens det kan være noen overlapping i disse gruppene, er...