utdanning
Lesing er en av de viktigste metodene vi bruker til å skaffe data og informasjon i den moderne verden. For å lese en tekst, bør en person ha en grunnleggende...
De hovedforskjell mellom litteratur og arbeid er sitert Bibliografien inneholder all litteraturen som er referert eller konsultert for det vitenskapelige arbeidet, mens de oppgitte verkene bare inneholder det citerte arbeidet...
Forskningsdesignet er den overordnede planen for undersøkelsen. Det definerer typen studie du skal gjennomføre, undertype, forskningsproblem, hypotese, variabler (avhengig og uavhengig), eksperimentell design, datainnsamlingsmetoder, etc. Utformingen av din forskning kan...
Epistemologi er et vanlig begrep som brukes innen forskning. Det er viktig å vite hva epistemologi er før du begynner på et forskningsprosjekt.  Denne artikkelen beskriver, 1. Hva er epistemologi?2....
Hva menes med bedrag er et viktig tema innen psykologi. Spesielt, når det gjelder forskning, er det et diskutabelt emne, da det skaper et dilemma om hvor rettferdig det er...
Kreativ skriving: hva er det? Normal skriving er hva slags skriving noen av oss ville gjøre når som helst, hvor som helst for noe formål. For eksempel skriver du rapporter...
En annotert bibliografi kan beskrives som en liste over tilgjengelige forskningskilder på et gitt emne. Den gir en kort beskrivelse av disse ressursene med en liste med evalueringer og koncise...
Et følgebrev er et kort dokument som sendes til en arbeidsgiver sammen med ens gjenopptak. Når det gjelder jobbjakt, har det blitt en absolutt nødvendighet. Ikke å sende et følgebrev...
En bibliografi kan defineres som en liste over kilder som bøker og vitenskapelige artikler som kan finnes i papirer basert på forskning. Dette vises vanligvis på slutten av slike dokumenter....
Siden voksne elever er forskjellige fra unge elever på mange måter, er det viktig å vite hva som er voksenopplæringsprinsipper. For mange voksne er læring behovsrettet, de er disiplinert og...