Hva er forskjellen mellom selvtillit og selvtillit

De hovedforskjell mellom selvtillit og selvtillit er at selvfølelse handler om det generelle selvet evaluering på hvem du er mens selvtilliten handler om tilliten du har i deg til å lykkes i ulike oppgaver i livet ditt.

Selvtillit og selvtillit er interrelaterte egenskaper hos en person. Således er begge disse godt studerte fenomenale begreper i psykologi. Selv om de deler mange likheter, er det en liten forskjell mellom selvtillit og selvtillit.

Nøkkelområder dekket

1. Hva er selvtillit 
     - Definisjon, egenskaper
2. Hva er selvtillit
     - Definisjon, egenskaper
3. Hva er forholdet mellom selvtillit og selvtillit
     - Oversikt over vanlige funksjoner
4. Hva er forskjellen mellom selvtillit og selvtillit
     - Sammenligning av nøkkelforskjeller

Nøkkelord

Selvtillit, Selvtillit, Selvidentifikasjon, Selvvurdering, Psykologi

Hva er selvtillit

Selvfølelse refererer i hovedsak til den samlede vurdering eller vurdering vi har på oss selv. Selvtillit er derfor svært påvirket av våre livserfaringer og samspill. Derfor innebærer det hvordan du føler om hvem du er. Følgelig kan denne generelle vurderingen eller evalueringen være positiv eller negativ.

Således, hvis du har en positiv holdning til hvem du, er du, vil du ha høy selvtillit, som resulterer i samlet verdsettelse for deg selv. Tvert imot, hvis du føler deg dårlig om hvem du er eller hvis din holdning eller evalueringen av deg selv er negativ, vil du ende opp med å utvikle et lavt selvtillit.

På samme måte, hvis du setter pris på og begynner å elske hvem du er, forbedrer selvtilliten din, og du føler deg mer trygg og glad for deg selv. Deretter ønsker du ikke å være noen andre, og du finner deg mer unik og verdig. På den annen side, hvis du alltid begynner å misliker deg selv og slutter å misforstå deg selv, vil selvtilliten din bli degradert. Da vil du begynne å se deg selv ikke verdig og vil til slutt mangle styrken til å gå videre med din egen identitet.

Hva er selvtillit

Selvtillit, selv om det er direkte knyttet til selvtillit, har en fin linje som skiller det fra selvtillit. Selvtillit handler om din holdning til dine evner når du tar del i ulike oppgaver i livet ditt. Kort sagt, det er tilliten du legger på din kapasitet på varierte situasjoner i livet, eller det er troen på dine evner: selvtillit eller tro på evnen til å lykkes.

Å være selvsikker betyr at du har tro og tillit til deg selv, spesielt på dine evner og evner for å kunne engasjere seg i varierte situasjoner i livet. Som et resultat er en selvsikker person alltid klar til å møte nye utfordringer, gripe muligheter, håndtere vanskelige situasjoner og ta ansvar når ting er vanskelig å håndtere for andre.

Dermed er det relatert til hvordan du føler om dine evner og hvordan i stand til å se deg selv å gjøre visse ting eller håndtere ulike situasjoner i livet ditt. Men å ha høy selvtillit betyr ikke alltid at en person har høy selvtillit også. For eksempel kan du være en veldig populær person, veldig talentfull på mange felt som teater og drama; Men hvis du er offer for alkohol og narkotika eller du lider av depresjon, betyr det absolutt at du har svært lav selvtillit.

På samme måte kan du også ha høy selvtillit og lav selvtillit. For eksempel kan du ha høy selvtillit, men du kan finne deg selv manglende tillit til å utføre foran et publikum. Det betyr imidlertid ikke at du har lav selvtillit det betyr bare at du har lav selvtillit til teater og drama.

Således, selv om selvtillit og selvtillit er et felles grunnlag, går de ikke alltid hånd i hånd. 

Forholdet mellom selvtillit og selvtillit

  • Ofte resulterer høy selvtillit i høy selvtillit, mens lav selvtillit gir lav selvtillit

Forskjellen mellom selvtillit og selvtillit

Definisjon

Selvtillit handler om den generelle evalueringen (enten positiv eller negativ) du har på deg selv mens selvtillit er troen på evnen til å lykkes. Derved oppdager dette forskjellen mellom selvtillit og selvtillit.

evaluering

Det er; selvtillit handler om selvevaluering, mens å ha tro på seg selv spiller en viktig rolle i å bygge tillit.

ideologi

Ideologier om deg selv er direkte relatert til selvtillit. I kontrast henger selvtillit om å ha tillit til å utføre visse oppgaver og møte visse situasjoner i livet. Derfor er dette en annen forskjell mellom selvtillit og selvtillit.

oppgaver

Videre vurderer selvtillit ikke deg basert på bestemte oppgaver i livet, mens tillit handler om oppgavebasert evaluering. For eksempel kan du ha høy selvtillit, men du kan ha lav selvtillit til å diskutere med en annen person.

Konklusjon

Selvtillit og selvtillit er knyttet til selvidentifikasjon og selvtillit av en person. Begge disse ser derfor ut til å være like på grunn av den samme naturen de begge deler. Likevel er de forskjellig fra hverandre på grunn av at selvtillit handler om helhetsevaluering av hvem du er mens selvtillit handler om tilliten du har i deg under ulike oppgaver i livet ditt. Derfor forklarer dette forskjellen mellom selvtillit og selvtillit.

Bilde Courtesy:

1. "Elsk deg selv" Av Quinn Dombrowski (CC BY-SA 2.0) via Flickr
2. "2433978" (CC0) via Pixabay