Hva er forskjellen mellom int Parse og Convert ToInt32 i C #

De hovedforskjell mellom int Parse og Convert ToInt32 i C # er det å sende en null verdi til int Parse vil kaste en ArgumentNullException mens du sender en null verdi til Convert ToInt32 vil gi null.

C # er et moderne, allsidig programmeringsspråk på høyt nivå utviklet av Microsoft. Det er en del av .NET-rammen. Det gjør det mulig å skrive enkle og effektive programmer. En streng er en datatype som har en sekvens av tegn. I programmering er det nødvendig å utføre behandling på strenger. Det finnes ulike metoder for å konvertere en streng til et heltall. To av dem er ved hjelp av int.Parse og Convert ToInt32.

Nøkkelområder dekket

1. Hva er int Parse
     - Definisjon, funksjonalitet
2. Hva er Convert Toint32
     - Definisjon, funksjonalitet
3. Hva er likhetene mellom int Parse og Convert ToInt32 i C #
     - Sett opp de vanlige funksjonene
4. Hva er forskjellen mellom int Parse og Convert ToInt32 i C #
     - Sammenligning av nøkkelforskjeller

Nøkkelord

C #, Convert Toint 32, int Parse

Hva er int Parse

Hovedformålet med å bruke int Parse er å konvertere en streng til et heltall.

Figur 1: Program 1 med int Parse

Ifølge det ovennevnte programmet lagrer str en streng. Int.Parse konverterer det til et heltall. Deretter lagres verdien i variabelresultatet. Endelig vises heltallverdien på skjermen.

Hvis strengen er null, vil den kaste en ArgumentNullException.

Figur 2: Program 2 med int Parse

I henhold til det ovennevnte programmet lagrer str2 null. Int.Parse prøver å konvertere det til en int og lagrer svaret i det variable resultatet. Siden str2 er null, er det ikke mulig å utføre konverteringen. Dermed gir det en ArgumentNullException. Deretter utfører fangstblokken, og unntaksmeldingen vises på skjermen.

Figur 3: Program 3 med int Parse

Ifølge det ovennevnte programmet lagrer str3 en streng. Int.Parse prøver å konvertere det til en int og lagrer svaret i resultatvariabelen. Som verdien er en desimalverdi, er det ikke mulig å utføre konverteringen. Dermed gir det et FormatException. Derfor tar fangstblokken ut, og unntaksmeldingen vises på skjermen.

Figur 4: Program 4 med int Parse

Ifølge det ovennevnte programmet lagrer str4 en streng. Int.Parse prøver å konvertere det til en int og lagrer svaret i resultatvariabelen. Da verdien er for stor, er det ikke mulig å utføre konverteringen. Så, det gir en OverflowException. Derfor tar fangstblokken ut, og unntaksmeldingen vises på skjermen.

Hva er Konverter tilInt32

Hovedformålet med å bruke Convert ToInt32 er å konvertere en streng til et heltall.

Figur 5: Program 1 med Konverter til

I følge programmet ovenfor er str en streng. Convert.ToInt konverterer det til et heltall. Deretter lagres verdien i variabelresultatet. Endelig vises heltallverdien på skjermen.

Figur 6: Program 2 med Konverter til

I henhold til det ovennevnte programmet lagrer str2 null. Konverter.ToInt32 konverteres til et heltall og butikker i resultatvariabelen. Til slutt vil det vise verdien 0 på skjermen.

Figur 7: Program 3 med Konverter til

Ifølge det ovennevnte programmet lagrer str3 en streng. Konverter.ToInt32 prøver å konvertere den til en int og lagrer svaret i resultatvariabelen. Som verdien er en desimalverdi, er det ikke mulig å utføre konverteringen. Så, det gir en FormatException. Derfor tar fangstblokken ut, og unntaksmeldingen vises på skjermen.

Figur 8: Program 4 med Convert.ToInt32

Ifølge det ovennevnte programmet lagrer str4 en streng. Konverter.ToInt32 prøver å konvertere den til en int og lagrer svaret i resultatvariabelen. Da verdien er for stor, er det ikke mulig å utføre konverteringen, og gir en OverflowException. Derfor tar fangstblokken ut, og unntaksmeldingen vises på skjermen.

Likheter mellom int Parse og Convert ToInt32 i C #

  • Både int Parse og Convert ToInt32 i C # konvertere en streng til et heltall.
  • I begge deler vil en annen datatype enn et heltall gi format unntak.
  • Videre vil overføring av en stor verdi gi Overflow unntak.

Forskjellen mellom int Parse og Convert ToInt32 i C #

Definisjon

Int.Parse er en metode i C # som konverterer en strengrepresentasjon til en tilsvarende numerisk heltallverdi. Konverter.ToInt32 er en metode i C # som konverterer en spesifisert strengrepresentasjon av et tall til et tilsvarende 32-bits signert heltall. Dette forklarer hovedforskjellen mellom int Parse og Convert ToInt32 i C #.

syntax

Syntaxen for int Parse er int.Parse (streng s); mens syntaks for Convert Toint 32 er Convert.ToInt32 (streng s);

Passerer en null verdi

En annen forskjell mellom int Parse og Convert ToInt32 i C # er at intemparse vil gi en ArgumentNullException mens Konverter.ToInt32 gir null. 

Konklusjon

Kort sagt, int.Parse og Convert ToInt32 er to metoder for å konvertere en streng til et heltall. Hovedforskjellen mellom int Parse og Convert ToInt32 i C # er at passerer en null-verdi til int Parse vil kaste en ArgumentNullException mens du sender en null-verdi til Convert ToInt32 vil gi null.

Henvisning:

1. BillWagner. "Slik: Konverter en streng til et nummer (C # Programmeringsveiledning)." Microsoft Docs, tilgjengelig her.
2. "Convert.ToInt32 Method (System)." Konverter.ToInt32 Metode (System) | Microsoft Docs, tilgjengelig her.