Hva er forskjellen mellom enhetstesting og funksjonstesting

De hovedforskjell mellom enhetstesting og funksjonell testing er det Enhetstesten kontrollerer de enkelte modulene eller enhetene i systemet mens funksjonstesten kontrollerer funksjonene eller funksjonaliteten til systemet.

Programvare testing er en viktig funksjonalitet i programvareutvikling. Det bidrar til å levere arbeids- og pålitelig programvare til kundene. Det finnes ulike typer testing, og enhetstesting og funksjonell testing er to av dem. Enhetstesting sikrer at enhetene eller modulene i systemet fungerer som de skal. På den annen side verifiserer funksjonell testing at systemet er testet mot funksjonelle krav eller spesifikasjoner.

Nøkkelområder dekket

1. Hva er Unit Testing
     - Definisjon, funksjonalitet
2. Hva er funksjonstesting
     - Definisjon, funksjonalitet
3. Hva er forholdet mellom enhetstesting og funksjonstesting
     - Oversikt over foreningen
4. Hva er forskjellen mellom enhetstesting og funksjonstesting
     - Sammenligning av nøkkelforskjeller

Nøkkelord

Enhetstesting, funksjonstesting

Hva er Unit Testing

Enhetstesting er en type test som kontrollerer om enkelte moduler fungerer som de skal. Det kontrollerer om hver enkeltstående modul fungerer riktig. Målet med denne enhetstestingen er å isolere hver modul i systemet og å teste hver enkelt av dem separat.

Anta for eksempel et bibliotekssystem. Systemadministratoren må logge inn på systemet for å betjene systemet. Han skal skrive inn gyldig brukernavn og passord for å gå inn i systemet. Derfor sjekker du om innloggingsmodulene fungerer som det skal, er et eksempel på enhetstesting. Generelt utfører utviklere enhetstesting.

Hva er funksjonstesting

Funksjonell testing er en type test som sikrer at programvaren fungerer i henhold til de angitte kravene. Det innebærer å teste alle hovedfunksjonene i programvaren. Videre kan programvaretesteren bruke forskjellige innganger for å kontrollere de tilsvarende utgangene. Han kan sammenligne de faktiske resultatene med de forventede resultatene. Funksjonell testing innebærer også testing av brukergrensesnitt, database osv.

Anta for eksempel et bibliotekssystem. Dette systemet har ulike funksjonaliteter som Logg inn, legg til nytt medlem, oppdater medlem, legg til bok, oppdater bok, søkebok, se bokdetaljer, lånebok, returbok, vis medlemsdetaljer, søkemedlem og sen betaling. Derfor innebærer funksjonell testing å teste alle disse funksjonalitetene for å sjekke om hver av dem fungerer som forventet.

Forholdet mellom enhetstesting og funksjonstesting

  • Enhetstesting er en type funksjonell testing.

Forskjellen mellom enhetstesting og funksjonstesting

Definisjon

Enhetstesting er et nivå av programvare testing der den tester individuelle enheter av en programvare. I motsetning er funksjonell testing en programvareprosessprosess som brukes innen programvareutvikling hvor den tester programvaren for å sikre at den overholder alle krav. Dermed er dette hovedforskjellen mellom enhetstesting og funksjonstesting. 

Hovedfunksjonalitet

En annen forskjell mellom enhetstesting og funksjonstesting er at enhetstesten kontrollerer funksjonaliteten til individuelle moduler eller enheter mens funksjonstesten kontrollerer om systemet fungerer i henhold til kravene.   

Konklusjon

Hovedforskjellen mellom enhetstesting og funksjonstesting er at enhetstestingen kontrollerer de enkelte modulene eller enhetene i systemet mens funksjonstesten kontrollerer funksjonene eller funksjonaliteten til systemet. Kort sagt, enhetstesting er en type funksjonell testing.

Henvisning:

1. "Software Test Types" TutorialRide.com, tilgjengelig her.
2. "Nivåer av Software Testing", TutorialRide.com, tilgjengelig her.

Bilde Courtesy:

1. "Testing With Magnifier" (Public Domain) via PublicDomainPictures.net